مهر ۱۰, ۱۴۰۰

تصاویر موکب دارالصادق اربعین ۱۴۴۰ مستقر در حسینیه اصفهانیها

مهر ۹, ۱۴۰۰

گالری تصاویر موکب دارالصادق در سال ۱۴۳۹

مهر ۸, ۱۴۰۰

گالری تصاویر موکب دارالصادق در سال ۱۴۳۸

شهریور ۱۸, ۱۳۹۸

گالری تصاویر موکب دارالصادق در حسینیه اصفهانیها در کربلا- سال ۱۴۴۱

آبان ۲۱, ۱۳۹۷

گالری تصاویر موکب دارالصادق در سال ۱۴۴۰

آبان ۲۱, ۱۳۹۷

دیدار مداحان و فرزند و برادر سردار اشتری از آیت الله صافی در حسینیه اصفهانیها

آذر ۷, ۱۳۹۶

چگونگی تأسیس موکب دارالصادق(ع) در کربلا

چگونگی تأسیس موکب دارالصادق(ع) به گزارش معاونت فرهنگی حسینیه اصفهانیها در کربلا   اشاره: مجموعه دارالصادق اصفهان برای اولین بار به منظور خدمت رسانی به زوار […]
test