مهر ۱۰, ۱۴۰۰

تصاویر موکب دارالصادق اربعین ۱۴۴۰ مستقر در حسینیه اصفهانیها

مهر ۹, ۱۴۰۰

گالری تصاویر موکب دارالصادق در سال ۱۴۳۹

مهر ۸, ۱۴۰۰

گالری تصاویر موکب دارالصادق در سال ۱۴۳۸

آذر ۷, ۱۳۹۶

چگونگی تأسیس موکب دارالصادق(ع) در کربلا

چگونگی تأسیس موکب دارالصادق(ع) به گزارش معاونت فرهنگی حسینیه اصفهانیها در کربلا   اشاره: مجموعه دارالصادق اصفهان برای اولین بار به منظور خدمت رسانی به زوار […]
test