مهر ۲۸, ۱۴۰۰

هیچ یک از این علمای بزرگوار تأییدیه های خود را پس نگرفته اند

هیچ یک از این علمای بزرگوار تأییدیه های خود را پس نگرفته اند برای دیدن متن کلیک کنید    
مهر ۲۸, ۱۴۰۰

داستان آیت الله رجایی

مخالفین مرجعیت و حسینیه اصفهانیها در کربلا به قصد فتنه انگیزی بین علما کلیپی از گفتگوی خود با آیت الله رجایی در مورد تولیت آیت الله […]
test