مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

تاییدیه علمای اصفهان

مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

فتوای دوم آیت الله العظمی سیستانی در مورد متولیان حسینیه اصفهانیها

مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

تاییدیه علمای اصفهان

test