نظر آیت الله صافی گلپایگانی دام ظله درباره عزادارای حضرت سید الشهدا (ع)

test