مراسم افتتاحیه و واگذاری سند تولیت قانونی حسینیه به آیت الله صافی

test