دیدار رئیس نیروی انتظامی شهرستان اصفهان با آیت الله صافی در محل دفتر ایشان و بازدید از ماکت حسینیه

test