دیدار رؤسای عتبه عباسیه و اوقاف کربلا از آیت الله صافی در محل دفتر ایشان

test