دیدار رؤسای عتبه عباسیه و اوقاف کربلا با آیت الله صافی اصفهانی در محل دارالصادق

test