دیدار آیت الله صافی با آقای سید جعفر موسوی قائم مقام تولیت عتبۀ حسینیه در محل دفتر ایشان در حرم مطهر و گفتگو در مورد حسینیه

test