دیدار آیت الله صافی اصفهان با آیت الله العظمی فیاض و گفتگو در مورد حسینیۀ اصفهانیها

test