دیدار آقای مهندس یزدی زاده مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اصفهان و هیأت همراه با آیت الله صافی در دفتر معظم له

test