حکم تولیت آیت الله حاج شیخ علی صافی و همراهان از ناحیۀ مقدس مرجع اعلای شیعه حضرت آیت الله العظمی سیستانی

test