کمک به ساختمان و هزینه های جاری حسینیه اصفهانیها در کربلا تحت اشراف آیت الله شیخ علی صافی اصفهانی         شماره کارت بانک ملی : 4470-7329-9973-6037

پرسش آیت الله صافی از دیوان رئیس وقف شیعی عراق در مورد تولیت جدید حسینیه اصفهانیها

Rate this item
(0 votes)

پاسخ به شبهه افکنیهای صوفیها :: پرسش آیت الله صافی از رئیس دیوان وقف شیعی عراق در مورد تولیت جدید حسینیه اصفهانیها

 

Read 254 times

Media