کمک به ساختمان و هزینه های جاری حسینیه اصفهانیها در کربلا تحت اشراف آیت الله شیخ علی صافی اصفهانی         شماره کارت بانک ملی : 4470-7329-9973-6037

گزارش صدا و سیما از حسینیه اصفهانیها در کربلای معلی (محرم 1440 قمری)

Rate this item
(0 votes)

گزارش صدا و سیما از حسینیه اصفهانیها در کربلای معلی (محرم 1440 قمری)

Read 297 times

Media

گزارش صدا و سیما از حسینیه اصفهانیها در کربلای معلی (محرم 1440 قمری) گزارش صدا و سیما از حسینیه اصفهانیها در کربلای معلی (محرم 1440 قمری)