کمک به ساختمان و هزینه های جاری حسینیه اصفهانیها در کربلا تحت اشراف آیت الله شیخ علی صافی اصفهانی         شماره کارت بانک ملی : 4470-7329-9973-6037

گزارش اصفهان امروز از حسینیه اصفهانیها در کربلا با اشراف آیت الله صافی اصفهانی 97/7/14

Rate this item
(0 votes)

گزارش  اصفهان امروز از حسینیه اصفهانیها در کربلا با اشراف آیت الله صافی اصفهانی 97/7/14

 

Read 312 times

Media