کمک به ساختمان و هزینه های جاری حسینیه اصفهانیها در کربلا تحت اشراف آیت الله شیخ علی صافی اصفهانی         شماره کارت بانک ملی : 4470-7329-9973-6037

ماکت ساختمان حسینیه اصفهانیها در کربلا مستقر در موسسه دارالصادق اصفهان

Rate this item
(0 votes)

ماکت ساختمان حسینیه اصفهانیها در کربلا

 

Read 463 times

Media