کمک به ساختمان و هزینه های جاری حسینیه اصفهانیها در کربلا تحت اشراف آیت الله شیخ علی صافی اصفهانی         شماره کارت بانک ملی : 4470-7329-9973-6037

روز چهارشنبه 96/11/04 به دعوت رسمی آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی هیأتی به سرپرستی آقای سید عدنان موسوی قائم مقام ریاست عتبه ی عباسیه در کربلا
و هیأتی به نمایندگی رئیس وقف شیعی عراق به سرپرستی جناب آقای حاج فارس طیار رئیس اوقاف کربلا وارد فرودگاه اصفهان شدند و در محل دارالصادق اصفهان با آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که تعدادی از تجار و بازرگانان اصفهان حضور داشتند پیرامون حسینیه ی اصفهانیها در کربلا و مسائل مربوط به چگونگی ساخت این حسینیه و مقدمات آن تصمیماتی اتخاذ شد.