کمک به ساختمان و هزینه های جاری حسینیه اصفهانیها در کربلا تحت اشراف آیت الله شیخ علی صافی اصفهانی         شماره کارت بانک ملی : 4470-7329-9973-6037

تفاوت اصحاب و انصار امام حسين‏ عليه السلام‏

❓سوال: آيا تفاوتى ميان انصار امام حسين‏ عليه السلام با اصحابش وجود دا رد؟

 

⭐️پاسخ حضرت آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی دام ظله:

 

باسمه جلت اسمائه؛

منظور از انصار كسانى هستند كه شخصى را در مواجهه با دشمنان يارى می ‏نمايند در حالى كه مقصود از اصحاب همراهان و ملازمان شخص مى باشد، چه او را در مواجهه با دشمنان يارى نمايند و چه يارى نكنند،

به زبانى ديگر: رابطه ميان اين دو عنوان؛ رابطه عموم و خصوص من وجه است زيرا ممكن است شخصى توفيق نصرت را بيابد و در مقابل دشمنان به شخص يارى رساند در حالى كه توفيق مصاحبت و ملازمت شخص را نيابد، همانند آن شخص مسيحى كه به دست امام حسين‏ عليه السلام ايمان آورد و همراه امام پيكار نمود.

در مقابل، صاحب ممكن است به توفيق ملازمت و همراهى فرد دست پيدا كند اما موفق به يارى رساندن به هنگام پيكار با دشمنان نشود مانند محمد بن حنفيه، نيز ممكن است شخصى توفيق صحبت و نصرت را به صورت همزمان پيدا كند مانند حبيب ابن مظاهر (رضوان الله عليه).